Upcoming Events

Блокчэйн технологийг Газрын тос, хийн салбарт хэрэглэх нь

БНЭУ-с Монгол улсад онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд М П Синхын санаачилгаар МЭБЗ нь Мастеркуб компанийн захирал ноён Калрагийн Блокчэйн технологийн газрын тос, хийн салбарт хэрэглэх нь сэдэвт танилцуулах сургалтыг хүргэж байна.

Блокчэйн технологийг Уур уурхайн салбарт хэрэглэх нь

БНЭУ-с Монгол улсад онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд М П Синхын санаачилгаар МЭБЗ нь Мастеркуб компанийн захирал ноён Калрагийн Блокчэйн технологийн уул уурхайн салбарт хэрэглэх нь сэдэвт танилцуулах сургалтыг хүргэж байна.

Блокчэйн технологийг Ухаалаг хотод хэрэглэх нь

БНЭУ-с Монгол улсад онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд М П Синхын санаачилгаар МЭБЗ нь Мастеркуб компанийн захирал ноён Калрагийн Блокчэйн технологийн ухаалаг хотод хэрэглэх нь сэдэвт танилцуулах сургалтыг хүргэж байна.

Блокчэйн технологийг хөдөө аж ахуйн хэрэглэх нь

БНЭУ-с Монгол улсад онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд М П Синхын санаачилгаар МЭБЗ нь Мастеркуб компанийн захирал ноён Калрагийн Блокчэйн технологийн хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэглэх нь сэдэвт танилцуулах сургалтыг хүргэж байна.

Блокчэйн технологийг хөдөө аж ахуйн хэрэглэх нь

БНЭУ-с Монгол улсад онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд М П Синхын санаачилгаар МЭБЗ нь Мастеркуб компанийн захирал ноён Калрагийн Блокчэйн технологийн хөдөө аж ахуйн салбарт хэрэглэх нь сэдэвт танилцуулах сургалтыг хүргэж байна.
About us
Mongolia India Business Council opens to support businesses
©2016 Mongolia-India Business Council.